ایوانکام ترامپ برای کمک به انتخاب رئیس بانک جهانی | گیفت کارت
یک دختر کابینه دونالد تروپ، ایوانکا، به انتخاب یک نامزد برای اجرای بانک جهانی کمک خواهد کرد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*