باردار YouTuber برای کشتن شریک زندگی در شیرین کاری زندانی شده است. | گیفت کارت
یک زن باردار که یک دوست پسر خود را در یک شیرین کاری یوتیوب ضرب خرید گیفت کارت اپل شتم کشته ساخت اپل آیدی، به مدت شش ماه زندانی شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*