بازماندگان هولوکاست # ۰۳۹؛ نگرانی روزافزون # ۰۳۹؛ در اعتراضات | گیفت کارت
بازماندگان هولوکاست با توجه به "نگرانی رو به رشد" در میان اعتراضات خرید گیفت کارت اپل اعمال خشونت آمیز علیه مهاجران در آلمان تماشا می کنند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*