بازگرداندن روهینگیا نتواند: هیچکس نمیخواهد | گیفت کارت
اولین روز رسمی بازپرداخت هزاران نفر خرید گیفت کارت اپل پناهندگان روهینگیا به میانمار پس خرید گیفت کارت اپل آنکه هیچکس مجبور به بازگشت نشد، شکست خورد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*