بازیکنان & # 039؛ عامل بازداشت شده در تحقیقات فساد فوتبال | گیفت کارت
دو نفر ، خرید گیفت کارت اپل جمله عامل بازیکنان ، به عنوان بخشی خرید گیفت کارت اپل تحقیقات فساد در فوتبال خرید گیفت کارت اپل پولشویی دستگیر شده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*