بالن های عظیم بالایی در تانریف | گیفت کارت
امواج عظیم ساختمان های سوزاننده در سواحل شمالی تنریف، بزرگترین جزایر قناری هستند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*