بانکدار ویتنام به خاطر سوء استفاده خرید گیفت کارت اپل کودکان به شش سال محکوم شده است. | گیفت کارت
یکی خرید گیفت کارت اپل خزانهداران سابق واتیکان، کاردینال جورج پال، به خاطر شورش علیه نوجوانان به شش سال حبس محکوم شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*