بحث بر سر نوزادان ادعایی به صورت ژنتیکی ویرایش شد | گیفت کارت
محققانی که ادعا می کنند که برای اولین بار در جهان تولید ژنتیکی نوزادان را کمک کرده اند، تحت بررسی مقامات بهداشت قرار گرفته اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*