براساس گزارش سازمان ملل متحد، مذاکرات تجاری ایالات متحده و چین تنها یک رکود کوچک است | گیفت کارت
عدم موفقیت در معامله در تعرفه های جنگ با ایالات متحده، "تنها یک رکود کوچک ساخت اپل آیدی" نماینده تجارت پیشرو چین.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*