براساس یک گزارش، Trump به طور مخفیانه در حال صحبت کردن درباره پرداخت مدل پلیبوی است. | گیفت کارت |

براساس یک گزارش، Trump به طور مخفیانه در حال صحبت کردن درباره پرداخت مدل پلیبوی است. | گیفت کارت
وکیل سابق دونالد تامپف مخفیانه مکالمه ای انجام داد که این جفت مربوط به پرداخت یک مدل ex-Playboy گیفت کارت اپل.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*