برج ایفل در میان هرج و مرج برف بسته می شود | گیفت کارت
برج ایفل همچنان به تعطیل ادامه می دهد، زیرا رانندگان گفته اند که در محاصره قرار گرفته خرید گیفت کارت اپل شرایط انجماد را در اختیار پاریس قرار دهند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*