برزیل و فرانسه درگیر آتش سوزی شدید در جنگلهای بارانی آمازون | گیفت کارت
رئیس جمهور برزیل فرانسه خرید گیفت کارت اپل سایر کشورها را متهم به دخالت خرید گیفت کارت اپل داشتن "طرز فکر استعماری" کرد زیرا ابراز نگرانی خرید گیفت کارت اپل آتش سوزی جنگلهای بارانی آمازون.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*