برزیل پیشگام انتخابات در مراسم تیراندازی | گیفت کارت
جیر بولسنارو، رقیب راست دست برزیل پس خرید گیفت کارت اپل آنکه در یک رویداد مبارزات انتخاباتی مورد ضرب خرید گیفت کارت اپل شتم قرار گرفت، تحت عمل جراحی اورژانسی قرار گرفت.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*