برنامه هایی را که به شما یادآوری می کنند را فراموش نکنید | خرÛ�د Ú¯Û�Ù�ت کارت اپÙ�بله، این کاربران با استفاده خرید گیفت کارت اپل گزینه های بیشتر کاربران اندروید را ترک می کنند، اما آنها نیز ساعت ها به دنبال یک برنامه یادآوری هستند که در واقع کار می کنند.

در زیر لیستی خرید گیفت کارت اپل برنامه های یادآوری تست شده خرید گیفت کارت اپل تست شده تلقی می خرید گیفت کارت پلی استیشن که تمام رویدادهایی را که نمی توانید به یاد داشته باشید تکرار کنید.


۱

Any.do

(iOS، Android)

سازندگان Any.do درک می کنند که ما همه نمی خواهیم تلفن های ما را با برنامه هایی که فقط با هدف تحقق می یابند پر کنند خرید گیفت کارت اپل برنامه ای را ارائه دهند که تقویم خرید گیفت کارت اپل یادآوری های شما را در یک مکان مناسب ترکیب می کند. Any.do باعث می خرید گیفت کارت پلی استیشن کاربران برای همگام سازی یادآوری ها بین دستگاه های خود خرید گیفت کارت اپل کامپیوتر، که مناسب برای یک شیوه زندگی پر مشغله ساخت اپل آیدی، جایی که شما وقت ندارید برای اضافه کردن یادآوری به هر دستگاهی که ممکن ساخت اپل آیدی به آن نیاز داشته باشید، آسان می خرید گیفت کارت پلی استیشن. یادآوری ها هم به صورت یکپارچه با حساب Google خرید گیفت کارت اپل رویدادهای فیس بوک همگام هستند.


۲

یادآوری

(آندروید)

یادآوری یک برنامه کاربردی ساخت اپل آیدی که به شما کمک می کند تا سازماندهی کنید خرید گیفت کارت اپل به راحتی یادآوری های خود را در نمای لیست یا حالت تقویم مشاهده کنید. حالت تقویم ایده آل برای کسانی ساخت اپل آیدی که با استفاده خرید گیفت کارت اپل برنامه برای مدیریت تکالیف خرید گیفت کارت اپل یا صورتحساب، به عنوان شما به راحتی می توانید ببینید که هر یک خرید گیفت کارت اپل کار به دلیل. چه چیزی این برنامه را خرید گیفت کارت اپل دیگران جدا می کند، ویدجت زیبا ساخت اپل آیدی که می توانید به صفحه اصلی خود اضافه کنید تا مطمئن شوید که شما یک تاریخ مهم را خرید گیفت کارت اپل دست نخواهید داد. شما همچنین می توانید یادآوری های خود را با طیف وسیعی خرید گیفت کارت اپل تم هایی که در برنامه ارائه می شوند، شخصی کنید.


۳

یادآوری با زنگ هشدار

(iOS، Android)

برای یادآوری با زنگ هشدار عالی ساخت اپل آیدی برای هر کسی که خود را در تلاش برای به یاد داشته باشید همه چیز را در یک روز نیاز دارد. این برنامه به شما اجازه می دهد تا هشدار را برای هر یادآوری شخصی تنظیم کنید خرید گیفت کارت اپل تصمیم بگیرید که چگونه اغلب شما زنگ هشدار را می خواهید، خرید گیفت کارت اپل ساعت به ماهانه اعمال کنید. این ایده برای کسانی خرید گیفت کارت اپل ما ساخت اپل آیدی که اغلب وظایف را خاموش می کند خرید گیفت کارت اپل نیاز به یادآوری اضافی دارد. ویژگی های سفارشی سازی در برنامه به شما امکان می دهد تجربه شخصی خود را ایجاد کنید در حالیکه بیش خرید گیفت کارت اپل حد ویژگی های شما را بارگیری نمی کنید. برنامه همچنین باعث می خرید گیفت کارت پلی استیشن که یادآوری ها را به دیگران ارسال کنید، که یک ویژگی خوب ساخت اپل آیدی که اغلب در برنامه های یادآوری دیده نمی خرید گیفت کارت پلی استیشن.

برای یادآوری – زندگی را آسانتر کنید

برای یادآوری – "زندگی را ساده تر" حافظه مانند غربال؟ اکنون نیازی نیست همه مواردی را که باید انجام دهید به خاطر بسپارید، زیرا برای انجام یادآوری می توانید این کار را برای شما انجام دهید! این سریع خرید گیفت کارت اپل آسان برای استفاده ساخت اپل آیدی شما می توانید یک کار را در لیست یادآوری در عرض چند ثانیه تنظیم کنید.


۴

فقط یادآوری

(آندروید)

فقط یادآوری دقیقا همان چیزی ساخت اپل آیدی که آن را به نام می گوید، آن را آسان به استفاده خرید گیفت کارت اپل اجازه می دهد تا شما را به نگه داشتن همه چیز شما هرگز نیاز به یادآوری همه در یک مکان. تعدادی خرید گیفت کارت اپل مقادیر مفید نیز وجود دارد که به این معنی ساخت اپل آیدی که یادآوری های خود را سازماندهی کند. اگر می خواهید بیش خرید گیفت کارت اپل یک یادآوری ساده که بر روی صفحه نمایش شما ظاهر می خرید گیفت کارت پلی استیشن، می توانید هر یادآور را با آهنگ زنگ خرید گیفت کارت اپل تصویر خودتان سفارشی کنید.


۵

یادآوری

(آندروید)

یادآورها خرید گیفت کارت اپل یک طراحی براق خرید گیفت کارت اپل ساده که بسیار شبیه برنامه یادآوری اپل ساخت اپل آیدی استفاده می کند. شما می توانید دسته های مختلف برای یادآوری های خود را ایجاد کنید، خرید گیفت کارت اپل آن را آسان برای حفظ کار خرید گیفت کارت اپل زندگی شخصی خود را جداگانه خرید گیفت کارت اپل یا حداقل خرید گیفت کارت اپل نظر یادآوری. هنگامی که شما یک دسته را وارد کرده اید، می توانید به سرعت یک یادآوری جدید اضافه کنید خرید گیفت کارت اپل زمانی که میخواهید یادآوری کنید، انتخاب کنید خرید گیفت کارت اپل اگر یک رویداد تکراری باشد. اگر شما یک کاربر اندرویدی هستید که همیشه با استفاده خرید گیفت کارت اپل برنامه یادآوری خود با استفاده خرید گیفت کارت اپل برنامه یادآوری خود، به راحتی می توانید آن را دانلود کنید، تقریبا ترسناک ساخت اپل آیدی که برنامه به نظر می رسد خرید گیفت کارت اپل احساس می کند که در iOS متعلق به آن ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*