بریتانیایی در پرونده قتل جشنواره دستگیر شد | گیفت کارت
یک مرد بریتانیایی به دلیل سوء ظن قتل بازداشت شد پس خرید گیفت کارت اپل آنکه یک زن دیگر در انگلیس در یک جشنواره موسیقی کرواسی کشته شد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*