بریتانیایی ها بیشتر در اردوگاه های سوریه شناسایی شده اند – منابع آسمان | گیفت کارت
بریتانیایی هایی که به دولت اسلامی ایران پیوسته اند – عمدتا زنان – در چند روز گذشته در اردوگاه های سوریه شناسایی شده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*