بریتانیایی ها پول خرج خانه را با سقوط ۱۰ میلیون پوند خرج می کنند | گیفت کارت
پلیس در حال بررسی سقوط ۱۰ میلیون پوند در یک شرکت ارز خارجی ساخت اپل آیدی که به بریتانیایی ها اجازه خرید خانه های جدید را در خورشید می دهد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*