بریتانیا برنده جایزه صلح نوبل شد تا سرزنش شیمیایی را جبران کند | گیفت کارت
بریتانیا با درخواست خود برای نظارت بر کنترل سلاح های شیمیایی بین المللی موفق شده ساخت اپل آیدی تا بتواند سرزنش را برای حملات تقسیم کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*