بریتانیا در پرو با کوکائین دستگیر شده است | گیفت کارت

[ad_1]


یک مرد بریتانیایی بعد خرید گیفت کارت اپل اینکه ادعا کرد که بیش خرید گیفت کارت اپل ۳۲ کیلوگرم کوکائین در پرو را گرفتار شده ساخت اپل آیدی دستگیر شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*