بریتانیا دستگیر شده در مورد نفت شاه توت در بالی می تواند با مجازات اعدام مواجه شود | گیفت کارت
یک مرد بریتانیایی در بالی به دلیل قاچاق مواد مخدر دستگیر شده ساخت اپل آیدی اعتراف کرده ساخت اپل آیدی که او می تواند "بسیار احمقانه" باشد زیرا می تواند مجازات اعدام را داشته باشد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*