بریتانیا پرسنل نظامی اضافی را به بحرین برای کمک به حفاظت خرید گیفت کارت اپل کشتی ها ارسال می کند. | گیفت کارت
بریتانیا روز جمعه تعداد کمی خرید گیفت کارت اپل پرسنل نظامی را به بحرین برای کمک به افزایش امنیت دریایی کشتی ها ارسال خواهد کرد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*