بریتان اولین فردی است که به طور غیرمعمول در اطراف جهان زندگی می کند | گیفت کارت
یک مرد بریتانیایی پس خرید گیفت کارت اپل تبدیل شدن به اولین فردی که به طور غیرقانونی در سراسر جهان جشن گرفته ساخت اپل آیدی، جشن می گیرد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*