بر اساس این گزارش، کشتی های انگلیسی برای حمله به فلز قراضه | گیفت کارت
کشتی های بریتانیایی که در جنگ جهانی دوم غرق شدند، برای فلزات قراضه غارت شده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*