بسته های ارسالی به پنتاگون ممکن است حاوی ریسین باشند | گیفت کارت
حداقل دو بسته مظنون به حاوی کشف مرگبار ریسین سمی در این هفته به پنتاگون فرستاده شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*