بمب گذاری در ۱۵ رای گیری در انتخابات افغانستان | گیفت کارت
روزی که افغان ها در انتخابات پارلمانی رای دادند، در اثر یک بمب گذاری انتحاری در یک غرفه رای گیری در کابل کشته شده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*