بمب گذار انتحاری ۱۳۲ نفر را در خشونت های انتخاباتی پاکستان کشته اند. | گیفت کارت
دو بمب گذار انتحاری، ۱۳۲ نفر خرید گیفت کارت اپل جمله یک نامزد سیاسی را کشته اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*