بهمن در سوئیس مرسدس سه اسکیت باز را می کشد | گیفت کارت
یک بهمن در آلپ سوئیس، اسکی بازان را در کوهستان برافراشته ساخت اپل آیدی، سه نفر را کشته خرید گیفت کارت اپل دو نفر دیگر را زخمی می کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*