به گفته رسانه های عربستان سعودی، پادشاه عربستان و پادشاه پادشاه، پسر خشوجی را به دست می آورند. | گیفت کارت
پادشاه عربستان سعودی خرید گیفت کارت اپل پسران پادشاه، پادشاه عربستان سعودی را به خاطر طعنه زدن خود ازدواج کرده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*