بیل گیتس خرید گیفت کارت اپل توالت استفاده می کند که خرید گیفت کارت اپل آب استفاده نمی کند | گیفت کارت
بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت، یک توالت آینده را که نیازی به آب ندارد خرید گیفت کارت اپل خرید گیفت کارت اپل مواد شیمیایی برای تبدیل زباله های انسانی به کود استفاده کرده ساخت اپل آیدی، معرفی کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*