بیمارستان های غزه خرید گیفت کارت اپل بیمارانی که برای اعتراض به هجوم آوردن آماده می شوند، آماده می شوند. | گیفت کارت




پزشکان در غزه، بیماران جدی زخمی را تخلیه می کنند؛ زیرا برای روز جمعه ظرفیت تخت برای اعتراضات مرزی نیاز دارند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*