بیوه می خواهد IS & # 039؛ بیتلز & # 039؛ برای نشان دادن محل بدن | گیفت کارت
بیوه کارمند کمک انگلیس، دیوید هائینس، که توسط دولت اسلامی کشته شد، به Sky News گفته ساخت اپل آیدی که دو جهادگر انگلیسی در سوریه دستگیر شده ساخت اپل آیدی تا نشان دهد جایی که بدن او واقع شده.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*