بی سر و بدن # ۰۳۹؛ جرقه بزرگی برای عملیات پلیس | گیفت کارت
کشف یک بدن بیپایان ظاهری در نزدیکی جریان، عملیات اصلی پلیس در جنوب آلمان را آغاز کرد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*