تانکر انگلیس که توسط ایران در حال حرکت بود دوباره به تصرف درآمد | گیفت کارت
نفتکش با پرچم انگلیس که در ژوئیه توسط ایران محاصره شده گیفت کارت اپل ، دوباره شروع به حرکت کرد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*