تایلند با خطرناک بودن # ۰۳۹؛ بحران زباله الکترونیکی | گیفت کارت
فرماندهان پلیس هشدار می دهند که تایلند در حال تبدیل شدن به تخریب جدید برای زباله های غیر قانونی الکترونیکی در جهان ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*