تحریم برونئی در حال افزایش استقرار واکنش به قوانین ضد ژاله است | گیفت کارت
فشار بر سلطان برونئی پس خرید گیفت کارت اپل اعمال قوانین جدید مجازات همجنسگرایی با اعمال سنگسار در معرض خشم بین المللی ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*