تخلیه کارخانه شکلات # ۰۳۹؛ Repaves & # 039؛ جاده آلمانی | گیفت کارت
یک اشتباه در یک کارخانه شکلات آلمانی، «راه اندازی یک راه را با مسیر ضخیم خرید گیفت کارت اپل قهوه ای را بازسازی کرد» پس خرید گیفت کارت اپل آنکه یک تن خرید گیفت کارت اپل چیزهای چسبناک فرار کرد خرید گیفت کارت اپل به خیابان راه یافت.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*