ترامپ جشن پیروزی دیوان عالی کاوانو | گیفت کارت
برت کوانو، که با اتهام چندین مرتکب سوء رفتار جنسی، به عنوان عدلی خرید گیفت کارت اپل دیوان عالی کشور محکوم شد پس خرید گیفت کارت اپل نزدیکترین رای مجلس سنا در بیش خرید گیفت کارت اپل ۱۰۰ سال ها.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*