ترس برای ۲۰۰ سپر انسانی # ۰۳۹؛ سازمان ملل متحد می گوید که آن را برای ۲۰۰ خانواده که در آخرین قلمرو قلمرو حکومت اسلامی در سوریه قرار دارند، درگیر می شوند. | گیفت کارت
نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*