ترس جلوی و مرکز بحث مهاجرت است | گیفت کارت
دونالد ترومپ هرگز نباید یک هفته تمام در دفاع انجام دهد – او فقط این کار را انجام نمی دهد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*