ترکیه #IS را ریشه کن خواهد کرد. ترومپ می گوید که در سوریه | گیفت کارت
دونالد تامپف گفته ساخت اپل آیدی که ترکیه «هر آنچه که خرید گیفت کارت اپل ISIS در سوریه باقی مانده ساخت اپل آیدی،« را خرید گیفت کارت اپل بین می برد »خرید گیفت کارت اپل سربازان خرید گیفت کارت اپل نیروهای آمریکایی خرید گیفت کارت اپل کشور خارج می شوند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*