تظاهرات در کشمیر به عنوان پنج شورشی کشته شده اند | گیفت کارت
پنج ستیزه جو کشمیر، خرید گیفت کارت اپل جمله یک معلم دانشگاه شورشی، توسط سربازان هند به قتل رسیده اند خرید گیفت کارت اپل باعث تظاهرات شده اند که پنج غیرنظامی کشته شدند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*