تظاهرکنندگان غزه با کمبود تایر ماشین برخورد کردند | گیفت کارت
تظاهرات کنندگان در نوار غزه ممکن ساخت اپل آیدی به زودی مجبور به انتخاب یک گزینه اعتراض جدید برای انتخاب پس خرید گیفت کارت اپل اسرائیل واردات لاستیک اتومبیل را در نوار منع کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*