تهران تأیید بازداشت اساتید انگلیسی-ایرانی | گیفت کارت
مقامات ایرانی بازداشت یک استاد دانشگاه بریتانیایی- ایرانی را در مورد اتهامات امنیتی تایید کرده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*