تولید زیتون منجر به کشتار پرندگان در مقیاس فاجعه بار و | گیفت کارت
صدها هزار پرنده حفاظت شده قانونی در جنوب اروپا هر سال پس خرید گیفت کارت اپل خارج شدن خرید گیفت کارت اپل درختان خرید گیفت کارت اپل به ماشین هایی که در حال برداشت زیتون هستند


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*