تیراندازی توده فلسطینی به مأموران بازپس گیری می شود | گیفت کارت
یک دانشجوی سابق متهم به تیراندازی در تظاهرات هفته گذشته در فلوریدا دربارۀ دومین بار در دادگاه حضور یافت.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*