جانسون در افغانستان پیش خرید گیفت کارت اپل بحران هیات رأی | گیفت کارت
بوریس جانسون در روزی که نمایندگان مجلس برای رای دادن به توسعه فرودگاه هیتروو – برنامه ای که او مخالف هستند، سفر کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*