جاوید مسئله را با شهروندان اتحادیه اروپا می پذیرد برنامه آی فون | گیفت کارت
افراد با اپل قادر به استفاده کامل خرید گیفت کارت اپل برنامه طراحی شده برای کمک به شهروندان اتحادیه اروپا ثبت نام برای ماندن در بریتانیا پس خرید گیفت کارت اپل Brexit، وزیر امور خارجه پذیرفته ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*