جایزه نوبل ادبیات در میان رسوایی جنسی به تعویق افتاد | گیفت کارت
جایزه نوبل ادبیات در سال جاری به دلیل نگرانیهایی که "بحران" در آکادمی سوئدی تاکنون جدی ساخت اپل آیدی، مورد توجه قرار نخواهد گرفت. به عنوان معتبر، سازمان دهندگان می گویند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*