جایی که خیابانها هیچ نامی ندارند (و رای دهندگان آن را حفظ می کنند) | گیفت کارت
رای دهندگان در یک شهر در شمال غربی آلمان یک پیام محکم به شورای محلی خود ارسال کرده اند – خیابان های ما نامحدود هستند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*