جرمی فلمینگ، مدیر GCHQ، گفت که حمله عامل عصب سالسبری به "نشان می دهد که روسیه آماده تهدید بی پروایی" است، که نشان می دهد چگونه روسیه بی پروا می تواند باشد | گیفت کارت
.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*